Cây magic s

Cây cà chua thân gỗ

Cây cà chua thân gỗ

Cây cà chua thân gỗ

Cà Chua thân gỗ Tamarillo đa số thích nghi ở điều kiện khí hậu Việt Nam, Cây Phát triển tốt nhất khi nhiệt độ lớn hơn 100C, nhưng cây cũng …